Kullanıcı Sözleşmesi

DİJİHOUSE'DAN FAYDALANMAK AMACIYLA İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ'Nİ ONAYLAYARAK YA DA DİJİHOUSE PORTALI'NI KULLANARAK, SÖZLEŞME'Yİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLURSUNUZ. 

1.Taraflar

DİJİHOUSE'un DİJİHOUSE(nokta)COM harici bir alan adında faaliyeti bulunmamakta olup, resmi websitemiz harici kanallardan yapılan satış ve tanıtımlardan sorumlu değildir. Kullanıcı sözleşmesinde yer alan terimlerin karışmaması adına müşteri/hizmet satın alan kişi "KULLANICI" , işletmeci websitemiz ise "DİJİHOUSE" olarak anılacaktır. DİJİHOUSE'nin kararıyla, zaman zaman web sitesinde yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME'ye dahildir.

1.2 Ticari Olmayan Kullanım

DİJİHOUSE'da satılan ürünlerin; sonradan dağıtılması, paylaşılması ve ortak kullanım sonucunda olulabilecek problem / ortak WİFİ, iş alanı vb paylaşıma açık alanlarda kullanılan ürünlerin başına gelebilecek sorunlardan DİJİHOUSE sorumlu değildir. DİJİHOUSE sitesinde yer alan ürünün güncellenmesi, içeriğin kaldırılması hakkını saklı tutar

1.3 Uygun Kullanım

KULLANICI, DİJİHOUSE'u yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder. Satın alınan ürünü KULLANICI kurallarına uygun bir şekilde kullanacağını onaylar. 

KULLANICI, DİJİHOUSE'u hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME'yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez veya onu teşvik edemez. DİJİHOUSE, KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME'yi feshedebilir. 

1.3 Ödeme 

DİJİHOUSE'a yapılan Kredi kartı ödemelerinde tüm ülkeler için 3D zorunludur. 3D açık olmayan kredi kartları kabul edilmemektedir. Kendi adınıza ait olmayan yapılan kredi kartı ödemelerinde ilgili banka veya sanal pos şirketi tarafından iletişime geçilip teyit edilebilirsiniz. Bu yüzden hesap adınız ve ödeme yapan kart isminizin aynı olmasına veya sürekli farklı isimli kartlardan ödeme yapmamaya dikkat ediniz. 

1.3 Geri Ödeme/ İade

DİJİHOUSE yer alan hiçbir dijital ürünün iadesi olmayıp, herhangi bir iade talebiniz var ise satın alınan ürünün yapımcı firması ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Kullanılan veya harcanan dijital ürünlerde geri iade DİJİHOUSE tarafından bulunmamaktadır. 

2. ÜrünTalimatları ve Kuralları

DİJİHOUSE'da bulunan ürünlerin herbirinin kendi kuralları ve kullanıcı sözleşmeleri mevcuttur. Kural ihlali ve yanlış kullanım sonucunda olulabilecek sorunlardan DİJİHOUSE sorumlu değildir. 

3. İŞLETMECİ'nin Hak ve Yükümlülükleri

DİJİHOUSE, DİJİHOUSE'un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere "link" verebilir. Bu "link"ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle DİJİHOUSE tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki "link"ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu "link"ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında DİJİHOUSE'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

DİJİHOUSE, KULLANICI bilgilerini veya üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde süresiz olarak kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.

KULLANICI ve DİJİHOUSE hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur.

KULLANICI'nın, aldığı hizmet dahilinde sisteme yüklediği "tüm kullanıcı ve diğer isimleri"nin üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan ve işletme adı gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. KULLANICI'nın işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, DİJİHOUSE, işbu SÖZLEŞME'ye aykırı bu durumun düzeltilmesini KULLANICI'dan talep edebileceği gibi dilerse KULLANICI'ya önceden haber vermeksizin KULLANICI'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir. KULLANICI'nın sisteme yüklediği "Tüm Kullanıcı ve diğer isimlerinin", üçüncü kişilerin telif hakkı, marka, ticari unvan, işletme adları da dahil fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumunda, bu nedenle ortaya çıkacak üçüncü kişi taleplerinin tek muhatabı ve sorumlusu KULLANICI olacak, bu tür taleplere karşı İŞLETMECİ'yi beri kılacak ve derhal tazmin edecektir.

4. Fikri Mülkiyet ve Hak Sahibi

DİJİHOUSE'un ve bölümlerinin ve DİJİHOUSE ile birlikte veya aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi İŞLETMECİ, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya İŞLETMECİ'nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir. DİJİHOUSE'un kullanılması KULLANICI'ya, DİJİHOUSE'da bulunan eser ve içeriklerin hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahipliğini vermez. KULLANICI, İŞLETMECİ ve/veya bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya İŞLETMECİ'nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eser ve içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.

KULLANICI, DİJİHOUSE'daki eserleri ve içeriğin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri, müzik eser veya kompozisyonunu söz ve besteyi bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder.

KULLANICI, DİJİHOUSE Portalı kapsamındaki veya DİJİHOUSE ile ilgili İŞLETMECİ'nin veya İŞLETMECİ'nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların eser üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.

KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca, DİJİHOUSE kullanımı sırasında DİJİHOUSE'un kullanım amaçları dışında kalan, sisteme, Türk Telekom'un içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya Türk Telekom'a ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul etmiş olur.

KULLANICI, işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu KULLANICI olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı İŞLETMECİ'den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.

İŞLETMECİ'nin, İŞLETMECİ hizmet'leri, İŞLETMECİ bilgileri, İŞLETMECİ telif haklarına tabi çalışmaları, İŞLETMECİ ticari markaları, İŞLETMECİ ticari görünümü veya sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

5. Sorumluluk

DİJİHOUSE'da yer alan içeriklerin kullanımı sırasında KULLANICI tarafında oluşabilecek sorun veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

KULLANICI, DİJİHOUSE ile ilgili olarak temin edilen tüm oyun, müzik ve görsel içerikleri sadece kendi ihtiyaçları için ve doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder. DİJİHOUSE'un oyun, müzik ve görsel içeriklerine ilişkin olarak veya kullanımından kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI'nın sorumluluğunda olup İŞLETMECİ'nin bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

İŞLETMECİ, DİJİHOUSE'un 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını KULLANICI'lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. DİJİHOUSE'un etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI'nın sorumluluğunda olup, DİJİHOUSE'un kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. DİJİHOUSE ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir müzik, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan;  DİJİHOUSE'un KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. DİJİHOUSE ile sunulan her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir.

6. Yasal Kullanım

DİJİHOUSE'un kullanılması ve DİJİHOUSE'dan temin edilen oyun, müzik, görüntü ve diğer içeriğin izlenmesi ve/veya dinlenmesi için gerekli yazılımların ya da programların ve işletim sistemi lisanslarının ve diğer gerekli lisansların kontrolü ve gerekirse bu lisansları alınması KULLANICI'nın sorumluluğundadır.

7. Bağlantı ve Erişilebilirlik

KULLANICI, DİJİHOUSE sitesine kişisel bilgisayar kullanarak DSL, ISDN veya diğer bağlantı metodlarını kullanarak erişebilir. Ancak fonksiyon/görüntü'nün sınırlı olmasından İŞLETMECİ herhangi bir şekilde sorumlu değildir.

İŞLETMECİ, DİJİHOUSE sitesini sürekli erişebilir bulundurulması için bütün teknik olanakları kullanmaktadır. Ancak İŞLETMECİ'nin etkisinde olmayan sebepler (mücbir sebepler, üçüncü şahısların kabahati vb) veya sitenin rutin bakım ve sürüm yükseltme zamanlarında siteye erişim olmayabilir. İŞLETMECİ, kullanıcı bilgilerinin, ağ güvenliğinin, DİJİHOUSE sitesi yazılımının korunması amacıyla siteye erişimi her zaman kısıtlama hakkına sahiptir.

8. Sözleşme Değişiklikleri

DİJİHOUSE, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME'yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME'nin değişen hükümleri, DİJİHOUSE web-sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak olup; KULLANICI, bu SÖZLEŞME'deki değişiklikleri, değişiklikler DİJİHOUSE'ım web-sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için işbu SÖZLEŞME'yi sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu SÖZLEŞME, KULLANICI'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

10. Hukuki

Hukuken "mücbir sebep" sayılan tüm hallerde, İŞLETMECİ, işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, İŞLETMECİ için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için İŞLETMECİ'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, DİJİHOUSE'un makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11. Sözleşme'nin Yürürlüğü ve Fesih

KULLANICI, DİJİHOUSE portalini kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME'yi kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu SÖZLEŞME TARAFLAR arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

İşbu SÖZLEŞME ve KULLANICI'nın SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğu DİJİHOUSE'u kullanma hakkı, (a) KULLANICI'nın DİJİHOUSE'u kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi (b) İşbu SÖZLEŞME'de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi (c) KULLANICI'nın İŞLETMECİ ile arasındaki abonelik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

İŞLETMECİ, işbu Sözleşmeyi ve KULLANICI'nın DİJİHOUSE'u kullanma yetkisini önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda feshetme hakkını saklı tutar.